Түз табак менен кыска тактык ролик чынжыр (AB сериясы)